Fiscaliteit

Fiscaliteit omvat niet alleen het verzorgen van aangiften ten behoeve van de belastingdienst, maar betreft ook het samen met de cliƫnt maken van de juiste fiscale keuzes. Denk daarbij aan de juridische vorm van uw onderneming. Deze is vaak bepalend met welke belastingheffing u te maken krijgt, maar die keuze bepaalt ook de mate waarin uzelf verantwoordelijkheid draagt voor risicovollere zaken binnen uw onderneming.

Samen met u worden de diverse juridische structuren doorgenomen teneinde uw onderneming en uzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Een eerder gemaakte keuze wordt regelmatig geƫvalueerd om te bezien of die keuze nog steeds de optimale variant is voor u en uw onderneming.

Op deze wijze wordt er zorg voor gedragen dat er een degelijke basis onder uw onderneming ligt.

Fiscale aangiften

Vanuit die basis worden dan voor u en uw onderneming de betreffende fiscale aangiften verzorgd. Onder fiscaliteit valt ook het verzorgen van aangiften schenk- en erfbelasting.

De fiscaliteit speelt ook een zeer belangrijke rol bij de overdracht van een onderneming. In de fiscale wetgeving zijn voor overdrachten van een onderneming aan familieleden of derden specifieke bepalingen opgenomen.