Financieel advies

Financieel advies is een breed werkterrein. Het bestrijkt in principe al datgene wat in uw zakelijk en privé leven voorbijkomt, waarbij uiteraard niet altijd Adserva een (hoofd)rol speelt, maar waarbij Adserva mogelijk wel complementair kan zijn voor de ter tafel liggende situatie.

Bij administratievoering en fiscaal advies is de advisering ook al voorbijgekomen. Communicatie tussen u en Adserva over wat u wilt en verwacht is van cruciaal belang. Op deze wijze ontstaat een ideale basis voor een goede wisselwerking.

Financiële planning

Bijzondere aandacht kan, indien u dat wenst, geschonken worden aan financiële planning.
Bij financiële planning worden inkomens- en vermogenselementen bij elkaar gebracht en ontstaat een beeld van wat u van de naaste en wat verdere toekomst mag verwachten.

Rekeninghoudend met uw wensen voor die toekomst wordt bekeken of die verwachtingen binnen de financiële context van het heden werkelijkheid kunnen worden.

Uit deze inventarisatie zou kunnen blijken dat er in de toekomst financiële inspanningen gedaan moeten worden om het ideaalbeeld te bereiken. Ook is het mogelijk dat een testamentaire wijziging gewenst is.
Kortom, vele mogelijkheden kunnen zich in zo’n situatie voordoen.

U bepaalt; wij begeleiden

Adserva begeleidt u desgewenst bij dit proces, waarbij Adserva slechts de rol van bemiddelaar vertolkt.
Adserva brengt u slechts de bestede tijd in rekening en verdient geen provisie voor de eventueel door u aan te trekken financiële producten.

Het is aan te bevelen een financiële planning na enige jaren te updaten, aangezien er zich in een mensenleven vaak nieuwe wendingen voordoen die tot actualisering van de planning aanleiding geven.