Administratievoering

Administreren is een oud beroep. De mens heeft altijd veel waarde gehecht aan het vastleggen van gegevens, teneinde overzicht en inzicht te krijgen. Bij het ontstaan van belastingheffing is de noodzaak toegenomen om secuur vastgelegde gegevens als basis te gebruiken. Niemand wil teveel belasting betalen, zodat vastleggingssystemen werden en nog worden geperfectioneerd.

De tijd van toen en nu is in feite nog hetzelfde. Eenieder wil het liefst zo weinig mogelijk belasting afdragen en daarbij kan een zo goed mogelijk vastgelegde financiële administratie zeer dienstbaar zijn.

De keuze is aan u

Bij Adserva kunt u als cliënt aangeven hoe u wenst om te gaan met uw eigen administratie.

U kunt deze eventueel zelf verwerken met een periodieke toets onzerzijds of u kiest ervoor de gehele administratieve vastlegging bij Adserva uit te besteden.

In de eerste situatie houdt u zelf het meeste grip op uw onderneming. In de tweede situatie ontvangen wij van u de basisbescheiden ter verwerking en wordt afgesproken wat u periodiek aan overzichten uit uw administratie wilt ontvangen.

Salarisadministratie

Adserva verricht desgewenst voor u ook de salarisadministratie van uw onderneming (vaak het visitekaartje van de onderneming genoemd). Daarbij horen dan ook de aangiften loonheffing, de verstrekking van pensioengegevens aan uw verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds, de opgave van sociale verzekeringscomponenten et cetera.

Jaarrekeningen

Uiteraard hoort ook tot onze kerntaak het samenstellen en analyseren van jaarrekeningen ten behoeve van uzelf, uw bankier en de belastingdienst.

Administratieve dienstverlening

Kort samengevat valt onder onze administratieve dienstverlening:

  • de salarisadministratie
  • de aangiftebiljetten loonheffing
  • de financiële administratie (of toetsing van)
  • de aangiftebiljetten omzetbelasting
  • het samenstellen van jaarrekeningen